BIO-organisatieontwikkeling
-we maken het duurzame verschil-

Kwaliteit

Kwaliteit


Wij zijn al vele jaren FUWA gecertificeerd voor alle onderwijssoorten en voor FUWA-Rijk! Zie de sites van SPO3.nl en Oprijk.nl.


Diensten

Diensten


 • Formatiemanagement
 • Functiebeschrijvingen en – waarderingen
 • Contra expertises
 • Begeleiding bij inrichtings- en/of reorganisatie vraagstukken
 • Ondersteuning bij klachten- en beroepsprocedures
 • Cursussen en trainingen voor leidinggevenden en teams
 • Examinering en FUWA cursussen
 • Coaching (on the job)


Klanten

Klanten


Deze zijn divers van aard maar bevinden zich vooral in de non profit sector en in alle onderwijssoorten. Zie ook bij 'onze klanten' om een indruk te krijgen.

Afspraak = afspraak

Algemene voorwaarden


We verrichten onze diensten in nauwe samenwerking met u als klant en altijd in overleg. U komt niet voor verrassingen te staan!

Organisatie-inrichting

Een functiebeschrijving is het sluitstuk van een goed doorlopen proces. Als uw organisatie qua inrichting verandert door het herinrichten van processen, afdelingen of bijvoorbeeld door een fusie, dan zullen vaak ook de functies die in uw organisatie voorkomen veranderen van inhoud. Hoe we dan te werk gaan, leest u hieronder. 

Strategische koers


De koers van uw organisatie is altijd bepalend! Wat wilt u bereiken en wat verwacht u van afdelingen en van de mensen die daar werken? Samen met u bekijken we wat dit betekent voor uw organisatiestructuur en 'bouwen' we het organogram.

Missie, visie, koers


Deze begrippen hangen altijd met elkaar samen en hebben invloed op hetgeen u van uw medewerkers verwacht. Wat zijn de kernwaarden van de organisatie en welk gedrag wilt u dan zien? Wilt u deze ook vertalen in uw gesprekcyclus of in competenties?

Documentanalyse


Zijn de koers, het managementstatuut, de statuten van de organisatie in lijn met elkaar opgesteld? En zo ja wat zeggen ze dan over de inhoud van de taken van de medewerkers?

Documenten


Uw organisatie heeft vaak heel veel documenten. Het nadeel van het hebben van veel stukken is dat deze vaak niet meer in overeenstemming zijn met elkaar. Wij hebben een handige tool ontwikkeld om met zo min mogelijk documenten in 1 overzicht helder te hebben welke verantwoordelijkheden bij medewerkers liggen.

Gesprekken en functies opstellen


De functievervuller, diegene die de werkzaamheden uitoefent, weet vaak het beste wat de inhoud van de taken zijn. Op basis van een interview leggen we vast wat de werknemer doet en dit vertalen  we in een functiebeschrijving.

We toetsen natuurlijk of dit aansluit bij hetgeen u als opdrachtgever ook daadwerkelijk van de medewerker verwacht.

Elke medewerker wil inzicht


Een goed opgestelde functiebeschrijving geeft inzicht in hetgeen van de medewerker wordt verwacht. Door een goede gesprekcyclus kan minimaal jaarlijks naar het takenpakket worden gekeken en de functiebeschrijving zonodig worden aangepast. We ondersteunen bij het invullen van het 'wat' (de functiebeschrijving) en het 'hoe' (de competenties of kernwaarden).

Angelica Bus


Angelica Bus

 • Ruim 12,5 jaar ervaring als bestuurder in het PO, VO en SO 
 • Meer dan 20 jaar ervaring met verandervraagstukken binnen organisaties (zowel profit als non profit) 
 • Brede bedrijfsvoeringstechnische kennis op alle PIOFACH kennisgebieden
 • Ruime ervaring met het maken van  analyses van organisaties mede op basis van INK


Petra van Iperen


Petra van Iperen

 • Brede ervaring met onderwijs en -ondersteunende processen 
 • Als adviseur ruime ervaring met formatiemanagement en fuwa-vraagstukken
 • Ervaring met beroep- en bezwaarprocedures in het HBO
 • Ruime ervaring in het werken bij de overheid in verschillende functies
 • Examinator en secretaris SPO3

Ons team

We maken het duurzame verschil!

In de afgelopen jaren zijn er de nodige bewegingen geweest in FUWA-land. Na het tijdperk Alons en Partners is de kennis over FUWA bij verschillende partijen belegd. Een aantal mensen startte voor zichzelf. In de afgelopen jaren zijn veel externe adviseurs gestopt. De kennis in de markt op het gebied van de FUWA-systemen is daardoor aanzienlijk verminderd.


BIO - OO heeft de ambitie om op basis van product leadership, net als Alons en Partners in het verleden, een goede zo niet de beste gesprekspartner te zijn voor alle stakeholders op het gebied van organisatie inrichtingsvraagstukken waarbij FUWA het sluitstuk is.


BIO - OO bekijkt HR instrumenten in samenhang met elkaar en in een breder verband, altijd vanuit goed werkgeverschap. Vaak heeft een werkgever namelijk een bredere vraag dan die hij aan de externe adviseur stelt. Deze vraag verkennen we samen met u, zodat de veranderingen die we te weeg brengen ook duurzaam zijn. 


Door onze brede ervaring en onze nauwe samenwerking garanderen we dat uw vraagstukken altijd door ons samen worden besproken, zonder dat dit voor u als klant hogere kosten tot gevolg heeft. Zo kunnen we ook de werkzaamheden zonodig naadloos van elkaar overnemen. Samen met u gaan we voor de beste kwaliteit!

Onze klanten

PO-, VO-, MBO-, HBO- raad voorbeeld functies opgesteld en tegengelezen en nieuwe handleidingen ontwikkeld

Contra expertises o.a. voor SWV 3007, SWV de Driegang, SSOE, Delta Onderwijs, Hogeschool Rotterdam, Drenthe College

Functiebouwwerken opgesteld o.a. voor Fioretti Teylingen, OOPO, Mediacollege Amsterdam, Stichting Klasse, Proominent, ZAAM,  Koninklijke Bibliotheek, Vredespaleis

Bezwaarprocedures behandeld o.a. voor SBO de Vlieger, Hogere Agrarische School


Analyse van de organisatie en/of trainingen aan het management of goverance trajecten o.a. bij Pius X College, de Baander, Kindante, Schildersvakopleiding, Vrij school Zeeland