danken  :

BIO- organisatieontwikkeling: Being Interested in Others!

Wij maken het duurzame verschil!

In de afgelopen jaren zijn er de nodige bewegingen geweest in FUWA land. Na het tijdperk Alons en Partners is de kennis over FUWA bij verschillende partijen belegd. Een aantal mensen startten voor zichzelf, waaronder Hans Overduin. De laatste jaren is hij nog steeds een veel gevraagd persoon in het kader van functiewaardering, beloningsvraagstukken en normatieve vergelijkingen. Zowel door het ministerie, vakcentrales als koepelorganisaties in het onderwijs, waaronder de PO raad, wordt hij gevraagd om zijn mening te geven op beloningstechnische issues. In de afgelopen jaren zijn veel externe adviseurs gestopt. De kennis in de markt op het gebied van de FUWA-systemen is daardoor aanzienlijk verminderd.

BIO heeft de ambitie om op basis van product leadership, net als Alons en Partners in het verleden, een goede zo niet de beste gesprekspartner te zijn voor alle stakeholders op het gebied van organisatie inrichtingsvraagstukken waarbij FUWA het sluitstuk is.

BIO bekijkt HR instrumenten in samenhang met elkaar en in een breder verband. Vaak heeft een werkgever namelijk een bredere vraag dan die hij aan het extern adviesbureau stelt.

We bieden:

 • Formatiemanagement;
 • Functiebeschrijvingen en – waarderingen digitaal, zowel los als in reeksen/families;
 • Second opinion op al gemaakte beschrijvingen;
 • Beoordelingssystematieken;
 • (Flexibiliteit in) een beloningssysteem;
 • Begeleiding bij inrichtings- en/of reorganisatie vraagstukken;
 • Voorlichtingen aan medewerkers;
 • Ondersteuning bij klachten- en beroepsprocedures;
 • Cursussen en trainingen op bovengenoemde gebieden;
 • Examinering FUWA cursussen;
 • Coaching van eindverantwoordelijken, leidinggevenden en adviseurs;
 • Interim management;
 • Visievorming op werkgeverschap;
 • Performance management in de totale context;
 • Fusiebegeleiding. 

We werken vanuit een breder perspectief met als doel te komen tot duurzame veranderingen. We maken daarbij gebruik van een aantal analyse instrumenten die in vele verschillende organisaties inmiddels met succes zijn toegepast.

Onze adviseurs:

Angelica Bus:   

Een geëngageerd, authentiek, betrouwbaar en resultaatgerichte leider die doortastend analyserend en op innovatieve wijze doelen bereikt en die mensen bij elkaar brengt en uitdaagt om het beste uit zichzelf te halen.   

 • Al meer dan 12 jaar ervaring als bestuurder in het onderwijs
 • Meer dan 20 jaar ervaring in verandervraagstukken binnen organisaties (zowel profit als non profit) zowel als adviseur als als eindverantwoordelijke  
 • Brede bedrijfsvoeringstechnische kennis op alle PIOFACH[1] kennisgebieden      

[1] Personeel, ict, organisatie, financiën, facilitaire en algemene zaken, communicatie, huisvesting

E-mail: a.bus@bio-interimadvies.nl
Mobiel: 06-46162638
KvK: 74622080

Bus interim management & organisatieadvies
Petra van Iperen:   

Een bedrijfskundige met passie voor inrichtings- en structureringsvraagstukken. Een kritische procesdenker met aandacht voor de mens en het effect van veranderingen.   

 • Brede ervaring met onderwijs en -ondersteunende processen (m.n. in de HBO-sector)  
 • Als adviseur ruime ervaring met formatiemanagement en fuwa-vraagstukken
 • Ervaring met beroep- en bezwaarprocedures in het HBO
 • Ruime ervaring in het werken bij de overheid in verschillende functies

E-mail: vaniperenadvies@gmail.com
Mobiel: 06-14239302
KvK: 74119230Hans Overduin en Nuna van den Berg: 

Ervaren managers en organisatieadviseurs. HRM, functiewaardering, structurerings- en strategievraagstukken in de collectieve sector zijn met name de onderwerpen waar zij zich al jaren mee bezig houden.

 • Ontwerpen en invoeren van de diverse FUWA-varianten in het onderwijs (inclusief alle latere wijzigingen)
 • Diverse adviestrajecten in het onderwijs o.a. onderzoek en advies, beloning en functiewaardering
 • Bijscholing en examinering
 • Onderzoek en functiewaardering ministeries, rijksdiensten, provincies
 • Ontwerp en onderhoud diverse functiebouwwerken/ - families in PO, VO, MBO en HBO

E-mail: hansoverduinbv@gmail.com
Mobiel: 06-55131999 
KvK: 72862513

E-mail: nunavdberg@kpnmail.nl 
Mobiel: 06-55880222
KvK: 51103737


Alle bovengenoemde mensen zijn breed FUWA- gecertificeerd en opgenomen in het beroepsgroepsregister van de stichting personeelsinstrumenten in het onderwijs (www.spo3.nl). 

Voor onze productencatalogus kijkt u verder bij 'Diensten'.